Korona dożynkowa 2018 w albie.

Korona z Góry św Anny